Veronika Matysová

VÝUKA

VÝUKA SÓLOVÉHO ZPĚVU

Dospělí, děti

Zpěv klasický, zpěv populární

Jsem plně kvalifikovaná pro výuku zpěvu, celoživotně jsem se zaměřovala na metodiku výuky zpěvu a usilovně pátrala po účinné metodice, která Vám zajistí využít naplno hlasový potenciál, dokážete se díky ní naučit zpívat tak, aby vás i v pozdním věku provázela dobrá technická práce s hlasem, byli jste si jistí tím, jak hlas používat, neubližovali si nevhodnou zátěží a měli hlas ve svěží kondici co nejdéle. Základem mého přístupu jsou zkušenosti, které mám od výborných pedagogů a mentorů a  individuální, laskavý a celostní přístup k osobnosti mých žáků.

Příprava na přijímací zkoušky na umělecké školy (pedagogické obory na středních i vysokých školách, konzervatoř, hudební teorie)

výuka klavírní hry

Nejsem vystudovaná pedagožka hry na klavír. Hra na klavír mi učarovala již v předškolním věku. Navštěvovala jsem dva cykly klavírní hry v ZUŠ Varnsdorf, poté jsem se klavíru věnovala na Pedagogické fakultě, kde jsem získala zejména dovednosti v oboru klavírní improvizace, hry podle klavírních značek a umění doprovázení, korepetice. Klavírní hru a základy doprovodů písní jsem potom v ZUŠ vyučovala přes 20 let. Doprovázím své žáky i pěvecké sbory. Díky mým zkušenostem jsem vyvinula přístup, který žákům umožňuje osvojit si základy klavírní hry tak, aby se naučili hrát nejen podle not, ale i podle akordických značek, nebáli se improvizovat, propojili hudební teorii s klavírní praxí a měli klavír rádi. Absolvuji kurzy klavírní metodiky, inspiruji se Evou Lorenc a jsem v kontaktu s klavírními pedagogy, abych mohla případně konzultovat nadané žáky či je poslat dále do povolanějších rukou.

Výuku Klavírní hry nabízím také dospělým studentům, kteří potřebují připravit na zkoušky na pedagogických fakultách.

VÝUKA - PĚVECKÝ SBOR - DĚTSKÝ

Navštěvují jej děti ve věku 7-15 let. V současné době má 12 členů. Zpíváme písně lidové, umělé, duchovní, autorské, dětské, pohádkové. Podle příležitosti vystupujeme na různých akcích. Děti se zapojují do akcí s dospělým pěveckým sborem Kvíltet. 

Výuka je jednou týdně, hodinu a půl.

Celoživotně vedu pěvecké sbory, zakládala jsem pěvecký sbor Sametky, spolu s Igorem Heinzem. Vedla jsem pěvecké sbory v ZUŠ Rumburk i Varnsdorf. Vedu sbor Kvíltet.

výuka - pěvecký sbor dospělý / smíšený kvíltet

Čtyřhlasý pěvecký sbor.

Přijímáme zejména muže.

Zpíváme 4 hlasý i jednodušší repertoár rozličných žánrů.

VÝUKA ZPĚVU - MUZIKOTERAPIE

Výuka zpěvu určená pro ty, kteří si nejsou jistí tím, jaký mají hlas, prostřednictvím svého hlasu touží po sebepoznání, hlubším seberozvoji, nebo si jen prostě potřebují odpočinout od všedního shonu.

www.petrpavelproject.cz   |   www.kviltet.cz   |   www.bnart.eu

Veronika Matysová © 2023

Stránky vytvořilo Vandej studio

Ochrana osobních údajů