Veronika Matysová

NABÍDKA POŘADŮ

kONCERT "letem operním světem"

Koncert je určen nejen milovníkům opery, ale také posluchačům, kteří se chtějí s tímto specifickým žánrem trochu seznámit. Umožní nahlédnout do repertoáru od  dob pozdní renesance, kdy skupina učenců ve Florencii, ve snaze oživit antické drama, vyvinula první „opusy“ – odtud název opera. Chronologicky zazní árie z děl Giulia Cacciniho, Claudia Monteverdiho, Georga Fridricha Händela, Christopha Willibalda Glucka. Ukázka   z  klasicistní tvorby bude prezentována v áriích z oper Don Giovanni a Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta. Český romantismus představí například árie Mařenky   ze Smetanovy Prodané nevěsty a Píseň o měsíčku z Dvořákovy Rusalky. Světový repertoár uslyší posluchači v dílech italských autorů Giuseppe Verdiho (sbor otroků z Nabucca) a Giacoma Pucciniho (Gianni Schicchi a Bohéma). Velkou francouzskou operu připomene šperková árie Markétky od Charlese Gounoda. Na pořadu spoluúčinkuje smíšený sbor Kvíltet a dětský pěvecký sbor. Na klavír doprovází Petr Hostinský.

Pořad je možné provést ve dvou verzích – delší s přestávkou, celkové trvání hodina a půl, nebo kratší hodinový bez přestávky. Pořad je vhodný pro posluchače od cca 10 let , horní věková hranice je neomezená, lze jej použít i jako výchovně vzdělávací pořad pro mladé posluchače, kteří ještě s operou nemají zkušenost.

KONCERT "LÁSKA A ŽIVOT ŽENY"

Tento koncert si půjčuje název od známého autora Roberta Schumanna, jehož písňový cyklus je věnován ženě a jejím emocím, jednotlivým životním obdobím ženy. Náš pořad se jen vzdáleně inspiruje cyklem Schumanovým a to v tom smyslu, že písně v něm jsou také inspirovány Láskou v životě ženy. V pořadu se střídají dvě zpěvačky. Lenka Goldbergová/alt a Veronika Matysová/soprán a interpretují písně známých autorů. Zazní skladby, které znáte od Marie Rottrové, Hany Hegerové, Marty Kubišové, Renaty Dressler…Zpívá se o lásce v mnoha podobách, lásce milostné, mateřské, manželské.

KONCERTY VÁNOČNÍ NEBO ADVENTNÍ

Pro potřeby kostela i koncertní síně nabízím koncerty z vánočních či adventních písní.  Doprovod klavírní či varhanní.

KONCERT V NÁRODNÍM TÓNU

Koncert je složen z písní Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Bedřicha Smetany, Jaroslava Křičky a má za cíl propagovat českou národní hudbu.

KONCERT ČESKÝ ŠANSON

Koncert je historickou procházkou od vzniku českého šansonu až po současnost. Nabízí v historickém sledu šansony swingové i  současné moderní, v podobě sborové,  sólové i jako duety. V pořadu účinkuje pěvecký komorní sbor, v dobových kostýmech z doby první republiky, postupně se přeneseme až do současnosti.  Zazní písně Jaroslava Ježka, swingové melodie Hm, hm ach ty jsi úžasná, Jen pro ten dnešní den apod. Ale i písně známé z repertoáru Hany Hegerové, Marie Rottrové, Katřiny Marie Tiché nebo Barbory Polákové. Pořad je pestrý a je doprovozen průvodním slovem.

KONCERT Z DÍLA AUGUSTA STRADALA

Ve své závěrečné práci jsem se zabývala životem a dílem  Augusta Stradala, posledního žáka Ferenze Liszta. Jedná se o regionálního autora, který kromě díla klavírního skládal písně pozdně romantického charakteru. Jako součást mé práce jsem se prezentovala koncerty z díla Augusta Stradala.   

www.petrpavelproject.cz   |   www.kviltet.cz   |   www.bnart.eu

Veronika Matysová © 2023

Stránky vytvořilo Vandej studio

Ochrana osobních údajů